Akta m. Pakości pow. Inowrocław

Sygnatura
7/60/0
Daty skrajne
1718 - 1756;1852 - 1942
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Archiwalia staropolskie (1718-1756) dokument jakuba z Kościelca Działyńskiego ( w depozycie w AP w Bydgoszczy ) Magistrat Referat Ogólno-Organizacyjny ( 1851-1942) : przepisy, zarządzenia ogólne, zarząd majątkiem gminy, sprawy osobowe członków organów miejskich, kontrola wewnętrzna i nadzór, obchody świąt narodowych, wybory do Sejmu i Senatu Referat Finansowo - Budżetowy (1846 - 1939): budżet administracyjny miasta, dochody, kredyt komunalny, obrót pieniężny, podatki ( przemysłowy, państwowy, obrotowy ), sprawozdania rachunkowe, ubezpieczenie nieruchomości Referat Gospodarki Gminnej (1847- 1939): opieka społeczna, związki, sprawy służby zdrowia, policja wodna i łowiecka, zakłady pzemysłowe, rzemiosło, szkoły (prywatne, powszechne i dokształcające), oświata, kultura, sztuka, bezrobocie, statystyka produkcji rolnej, Fundusz Bezrobocia Refarat Administracyjny (1846- 1943) - akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, spisy ludności, paszporty, widowiska, teatry, towarzystwa niemieckie, przysposobienie wojskowe, statystyka budowlana, aprowizacja, akta zapowiedzi, urodzin, chrztów, spisy mieszkańców

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1718 - 1756;1852 - 1942

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1718-1756, 1852-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

768

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

768

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak