Urząd Stanu Cywilnego Ostrowo n/Gopłem

Sygnatura
7/186/0
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi urodzeń - 1874-1915 Księgi małżeństw i zgonów - 1874 - 1935 Skorowidz łączny - urodzenia,małżeństwa, zgony - 1874 - 1889.

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego powołano do życia z dniem 1 października 1874 roku, mocą ustawy z dnia 9 marca 1874 r. Urzędami kierowali burmistrzowie, właściciele dóbr ziemskich lub nauczyciele. Wraz ze wzrostem ilości mieszkańców, pod koniec lat osiemdziesiątych XIX w. tworzono nowe obwody stanu cywilnego . Do zakresu ich kompetencji należało rejestrowanie urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie na (określonych przepisami formularzach) odpisów zupełnych oraz skróconych aktów stanu cywilnego, odnotowywanie zmian w zapisach wynikających z postanowień i decyzji sądów. W 1881 r. w granicach obwodu znajdował się Brześć, Chełmiczki, Chełmce - wieś i kolonia, Jerzyce, Jurkowo, Janocin, Kaspral, Kicko, Karsk, Kobylnica- wieś i kolonia, Leszcz, Marianowo, Mietlica, Ostrówek, Orpikowo, Ostrowo n/ Gopłem, Popowo, Rzeczyca, Witowice, Witowiczki oraz Złotowo.

Daty skrajne:

1874 - 1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

216

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

216

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Komputerowa baza danych "Metryki"