Narodowy Bank Polski Oddział w Mogilnie

Sygnatura
7/302/0
Daty skrajne
1951 - 1989
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

I Wydział Kredytów 1966-1989, sygn. 1-203 - kredytowanie przedsiębiorstw przemyslowych, planowanie kasowe, plany działalności kredytowanych zakładów. II. Wydział Operacyjno-Rachunkowy 1951-1982, sygn. 204-249 - kontrola dyspozycji kasowych, III. Wydział Organizacyjno-Administracyjny 1952-1988, sygn. 250-313 -akta organizacyjne, plany pracy,zarządzanie, protokoły z narad roboczych, przejmowanie agend. IV. Samodzielne Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze 1968-1989, sygn. 314-322.

Dzieje twórcy:

Powołany do życia na mocy Dekretu z dnia 15 stycznia 1945 r. Zgodnie ze struktura ganizacyjną z 1968 r. funkcjonował Wydział Kredytów, Wydział Operacyjno - Rachunkowy, Wydział Organizacyjno-Administracyjny oraz Samodzielne Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze. Bank zakończył działalnośc po wejściu w życie nowego prawa bankowego w 1989 r

Daty skrajne:

1951 - 1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

322

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

322

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak