Deputacja Kamery Wojennej i Domen w Bydgoszczy

Sygnatura
6/1/0
Daty skrajne
1772-1806
Liczba serii
25
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja, budżety, nominacje landratów, magistraty (ordynacje, członkowie, obywatelstwo), majątki szlacheckie i ziemskie (właściciele, granice, gospodarka, prawo własności), sądownictwo (organizacja, radcy sądowi, sądownictwo w majątkach królewskich, urzędnicy), Kościół (dobra, należności, utrzymanie, wizytacje), kataster z lat 1772-1773 (właściciele i użytkownicy gruntów, nieruchomości, stan posiadania), szkoły (sieć, utrzymanie, nauczyciele, wizytacje), Żydzi (wykazy, koncesje handlowe i rzemieślnicze), leśnictwo, radcy podatkowi, tartaki, młyny i karczmy, leśnictwo.

Dzieje twórcy:

Podlegała Naczelnemu Prezydentowi Kamer Pruskich w Królewcu; bezpośredni nadzór sprawował prezydent kamery w Kwidzynie; w skład deputacji wchodził dyrektor oraz pięciu radców, wśród nich "fiskał', posiadający uprawnienia sądownicze w drobniejszych sprawach oraz audytor (sędzia wojskowy); do 1782 r., ze względu na brak własnej kasy, podlegała w tym zakresie kamerze w Kwidzynie; deputacja przejęła dokumentację katastru fryderycjańskiego.

Daty skrajne:

1772-1806

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1772-1806.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kriegs - und Domänenkammer- Deputation zu Bromberg-Deputation Bromberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

445

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

445

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

12.83

Ogółem opracowanych metrów bieżących

12.83

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA,