Rejencja w Bydgoszczy

Sygnatura
6/5/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy policyjne (45 j.a.): wysiedlenia Polaków, konfiskata mienia polskiego, osiedlenia Niemców, jeńcy wojenni, nastroje społeczne, osoby zaginione, rewizje, akta urzędów polskich, organizacja gmin 2. Niemiecka Lista Narodowa (133 j.a.): zarządzenia, posiedzenia komisji i Oddziału Okręgowego DVL, wykazy osób, odwołania i decyzje, skreślenia z niemieckiej listy narodowej 3. Dokumentacja techniczna (12 j.a.): miasteczka w powiecie wyrzyskim 4. Kartografika (6 j.a.): mapa regencji, powiatu toruńskiego, kolejki bydgoskiej i wyrzyskiej

Dzieje twórcy:

Na czele rejencji stał prezes. Rejencje tworzyły cztery Wydziały: I - Spraw Ogólnych i Wewnętrznych, II - Wychowania i Oświaty, III - Gospodarki, IV -Rolnictwa i Domen. W skład rejencji wchodziły, niestanowiące wydziałów, wyższy urząd ubezpieczeń i wyższa kasa rejencyjna. Do ustawowych zadań rejencji należała realizacja wytycznych namiestnika prowincji w zakresie administracji.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Regierung Bromberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

199

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

199

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA,