Rejencja w Bydgoszczy

Sygnatura
6/5/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne 2. Niemiecka Lista Narodowa: zarządzenia, posiedzenia komisji i Oddziału Okręgowego DVL, wykazy osób, odwołania i decyzje, skreślenia z niemieckiej listy narodowej 3. Sprawy policyjne: wysiedlenia Polaków, konfiskata mienia polskiego, osiedlenia Niemców, jeńcy wojenni, nastroje społeczne, osoby zaginione, rewizje, akta urzędów polskich, organizacja gmin 4. Dokumentacja techniczna: miasteczka w powiecie wyrzyskim 5. Kartografiki: mapa regencji, powiatu toruńskiego, kolejki bydgoskiej i wyrzyskiej

Dzieje twórcy:

Na czele rejencji stał prezes. Rejencje tworzyły cztery Wydziały: I - Spraw Ogólnych i Wewnętrznych, II - Wychowania i Oświaty, III - Gospodarki, IV -Rolnictwa i Domen. W skład rejencji wchodziły, niestanowiące wydziałów, wyższy urząd ubezpieczeń i wyższa kasa rejencyjna. Do ustawowych zadań rejencji należała realizacja wytycznych namiestnika prowincji w zakresie administracji.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Regierung Bromberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

199

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

199

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.46

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.46

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA,