Rejencja w Inowrocławiu

Sygnatura
6/6/0
Daty skrajne
1939-1944
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

Normatywy, finanse, gospodarka, odszkodowania wojenne, osiedlenia, plany zabudowy Włocławka, budowa i utrzymanie mostów, szkolnictwo, ośrodki zdrowia, pracownicy, akta personalne

Dzieje twórcy:

Na czele rejencji stał prezes. Rejencje tworzyły cztery Wydziały: I - Spraw Ogólnych i Wewnętrznych, II - Wychowania i Oświaty, III - Gospodarki, IV -Rolnictwa i Domen. W skład rejencji wchodziły, niestanowiące wydziałów, wyższy urząd ubezpieczeń i wyższa kasa rejencyjna. Do ustawowych zadań rejencji należała realizacja wytycznych namiestnika prowincji w zakresie administracji.

Daty skrajne:

1939-1944

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Regierung Hohensalza

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

143

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

143

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.76

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.76

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA,