Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Sygnatura
6/9/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
24
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Ogólna administracja: przepisy w sprawach organizacyjnych i kadrowych, statystyka ludności z 1939 r. 2. Policja: przepisy dotyczące organizacji policji, paszporty i przepustki na wyjazd, sprawy kryminalne, wysiedlenia, rejestracja obcokrajowców, opinie o Polakach, poszukiwania osób zaginionych, prasa, sprawy przeciwpożarowe i drogowe, listy gończe, komunikaty śledcze 3. Sprawy szkolne: sprawy szkół i kościołów 4. Opieka społeczna: odszkodowania za straty poniesione podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r., opieka nad dziećmi 5. Sprawy zdrowia: urząd zdrowia na powiat bydgoski 6. Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osadnicze: planowanie budownictwa i rozbudowy miast, budownictwo mieszkaniowe, budowa obiektów użyteczności publicznej, dróg, ulic i mostów, rozbudowa urządzeń wodnych, zaopatrzenie w materiały, obrona przeciwlotnicza, zaopatrzenie w wodę 7. Urządzenia publiczne i sprawy gospodarcze: dzierżawa i sprzedaż parcel państwowych, zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych 8. Sprawy finansowe i podatkowe: budżety, wycinki prasowe 9. Niemiecka lista narodowa: przepisy, statystyka, wnioski, odwołania 10. Wydział Powiatowy: przepisy o organizacji urzędów stanu cywilnego, informacje o działalności

Dzieje twórcy:

W latach 1939-1945 władze powiatowe tworzył samorząd powiatowy i administracja państwowa. Nominalnym kierownikiem i koordynatorem czynności wszystkich władz powiatowych był landrat. Był przełożonym wszystkich władz powiatowych. Bezpośrednie kierownictwo i nadzór nad załatwianiem spraw z zakresu administracji państwowej sprawował nadinspektor (inspektor) rejencyjny, który był zarazem dyrektorem biura landratury i decydował we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych landratowi. Należały do nich sprawy tajne i poufne, zarządzenia rejencyjne, wszystkie pisma otrzymywane z NSDAP, nominacje, sprawy personalne i inne szczególnie ważne. Administracja samorządu powiatowego i nadzór nad podległymi gminami leżały w gestii inspektora powiatowego.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Bromberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

19481

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

733

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

56.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Tak
inne pomoce Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA,