Starostwo Powiatowe w Świeciu

Sygnatura
6/19/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjno-administracyjne: okólniki, odznaczenia, akta personalne 2. Sprawy policyjne: osadnictwo Niemców nadbałtyckich w powiecie, żebractwo 3. Sprawy szkolne: przejęcie poniemieckich szkół w powiecie na własność państwa 4. Sprawy gospodarcze i budowlane: zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych, budowa mleczarń, rozbudowa szpitala w Świeciu, pożyczki na cele budowlane 5. Sprawy wojskowe: pomoc dla rodzin żołnierzy 6. Finanse i sprawy majątkowe: budżety gmin, straty wojenne z 1939 r. 7. Statystyka ludnościowa: spis ludności z 1940 r. 8. Niemiecka lista narodowa: wnioski

Dzieje twórcy:

W latach 1939-1945 władze powiatowe tworzył samorząd powiatowy i administracja państwowa. Nominalnym kierownikiem i koordynatorem czynności wszystkich władz powiatowych był landrat. Był przełożonym wszystkich władz powiatowych. Bezpośrednie kierownictwo i nadzór nad załatwianiem spraw z zakresu administracji państwowej sprawował nadinspektor (inspektor) rejencyjny, który był zarazem dyrektorem biura landratury i decydował we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych landratowi. Należały do nich sprawy tajne i poufne, zarządzenia rejencyjne, wszystkie pisma otrzymywane z NSDAP, nominacje, sprawy personalne i inne szczególnie ważne. Administracja samorządu powiatowego i nadzór nad podległymi gminami leżały w gestii inspektora powiatowego.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Schwetz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

10915

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10915

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

27.48

Ogółem opracowanych metrów bieżących

27.48

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak (nln)
indeks osobowy Tak

baza danych IZA,