Starostwo Powiatowe w Wyrzysku

Sygnatura
6/29/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta niemieckiej listy narodowej w powiecie wyrzyskim.

Dzieje twórcy:

W latach 1939-1945 władze powiatowe tworzył samorząd powiatowy i administracja państwowa. Nominalnym kierownikiem i koordynatorem czynności wszystkich władz powiatowych był landrat. Był przełożonym wszystkich władz powiatowych. Bezpośrednie kierownictwo i nadzór nad załatwianiem spraw z zakresu administracji państwowej sprawował nadinspektor (inspektor) rejencyjny, który był zarazem dyrektorem biura landratury i decydował we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych landratowi. Należały do nich sprawy tajne i poufne, zarządzenia rejencyjne, wszystkie pisma otrzymywane z NSDAP, nominacje, sprawy personalne i inne szczególnie ważne. Administracja samorządu powiatowego i nadzór nad podległymi gminami leżały w gestii inspektora powiatowego.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Wirsitz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

6015

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6015

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

25.85

Ogółem opracowanych metrów bieżących

25.85

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Tak