Powiatowy Urząd Ziemski w Bydgoszczy

Sygnatura
6/37/0
Daty skrajne
1921-1939
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Powiat Bydgoszcz - parcelacje (sygn. 1-11) 2. Powiat Inowrocław - obrót nieruchomościami (sygn. 12-19) 3. Powiat Mogilno - osadnictwo (sygn. 20) 4. Powiat Strzelno - parcelacje (sygn. 21-22) 5. Powiat Szubin - obrót ziemią, parcelacje, osadnictwo, dzierżawa (sygn. 23-83) 6. Powiat Wyrzysk - statystyka, obrót, parcelacje, dzierżawa, osadnictwo (sygn. 84-370, 428-433) 7. Powiat Żnin - parcelacje, osadnictwo, obrót, dzierżawa (sygn. 371-427) 8. Powiat Chojnice - przewłaszczenia majątków (sygn. 436)

Dzieje twórcy:

Strukturę władz agrarnych RP określiła ustwa o organizacji urzędów ziemskich z 6 VII 1920 r. i rozporządzenie Rady Ministrów z 20 XII 1920 r. o utworzeniu Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Poznaniu dla województwa poznańskiego. Rozporządzeniem Przezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z 30 IV 1921 r. powołano m.in. Powiatowy Urząd Ziemski w Bydgoszczy, właściwy na obszarze powiatów: bydgoskiego, szubińskiego i wyrzyskiego. Od 1931 r., po likwidacji PUZ w Inowrocławiu, w jego terytorialnym zakresie działania znalazły się powiaty: inowrocławski, mogileński, strzeliński i żniński. PUZ w Bydgoszczy działał do końca 1932 r. Ostatecznie został zlikwidowany 27 X 1933 r. (od 1 I 1934 r.) w związku z postępującym procesem zespolenia działów administracji w ramach urzędów administracji ogólnej. Do kompetencji powiatowych urzędów ziemskich należało: nadzór nad obrotem ziemią, parcelacją, osadnictwem, komasacją gruntów, podziałem i regulacją wspólnot, tworzeniem zapasu ziemi i popieranie melioracji.

Daty skrajne:

1921-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

447

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

447

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA