Urząd Kultury Rolnej w Bydgoszczy

Sygnatura
6/54/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
119
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta ogólne (75 j.a.): organizacja, pracownicy, instrukcje i zarządzenia (osadnictwo, szacunek gospodarstw, zatrudnianie jeńców, osadnicy niemieccy - pomoc finansowa, nazwy miejscowości), narodowość właścicieli, majątki (likwidacja majątków żydowskich), zalesienia, biurowość i archiwum 2. Akta dotyczące poszczególnych miejscowości i osad (1184 j.a.): właściciele gospodarstw i gruntów (pow. bydgoski, chojnicki, sępoleński, świecki, tucholski, wyrzyski), gospodarstwa (szacunek, zamiana) 3. Kartografiki (105 j.a.)

Dzieje twórcy:

Urzędy kultury rolnej zostały utworzone 3 V 1919 r. w miejsce zlikwidowanych komisji generalnych; główne zadnia: realizacja reformy rolnej, regulacja stosunków dworsko-chłopskich, sprawy własności, rozwój gospodarki rolnej i leśnej, realizacja polityki germanizacyjnej. Urząd Kultury Rolnej w Bydgoszczy obejmował powiaty: bydgoski, sępoleński, świecki, tucholski i wyrzyski z rejencji bydgoskiej oraz powiat chojnicki z rejencji gdańskiej.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kulturamt Bromberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1259

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1131

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.6

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis roboczy Tak

baza danych IZA od sygn. 1010