Ciężkie Więzienie Karne w Koronowie, pow. Bydgoszcz

Sygnatura
6/87/0
Daty skrajne
1940-1945
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Pracownicy, więźniowie, przekazywanie osadzonych do innych więzień.

Dzieje twórcy:

Ciężkie więzienie (Zuchthaus) zorganizowane przez okupacyjne władze niemieckie w budynkach przedwojennego polskiego zakładu karnego w Koronowie. Zakład karny w Koronowie był jednym z najcięższych więzień zorganizowanych przez Niemców na okupowanych terenach Pomorza. Początkowo pełnił funkcję obozu dla internowanych osób cywilnych, nadzorowanego przez komando policji bezpieczeństwa nr 16. Na początku września 1939 r. obóz został częściowo przejęty przez niemiecką służbę więzienną. 15 XI 1939 r. przywieziono do Koronowa pierwszą grupę Polaków skazanych przez bydgoski sąd specjalny i zakład zaczął funkcjonować jako regularne więzienie (Zuchthaus). Do momentu likwidacji zakładu w styczniu 1945 r. przeszło przezeń około 1800 Polaków. Jednorazowo w Zuchthaus przebywało zwykle około 500 osadzonych. Do końca wojny zmarło tam 631 osadzonych.

Daty skrajne:

1940-1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Zuchthaus Krone

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

102

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

102

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.89

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.89

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Tak