Referat Specjalny Służby Bezpieczeństwa w Gdyni-Potulicach

Sygnatura
6/96/0
Daty skrajne
1940-1945
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta ogólne (1 j.a.): rozporządzenia, działalność (sprawozdania), pracownicy 2. Korespondencja z policją (5 j.a.): wysiedlanie (wnioski) 3. Ewakuacje specjalne (24 j.a.): osoby przewidziane do ewakuacji (wykazy) 4. Transporty do obozu (8 j.a.): wysiedleni do obozu w Potulicach i skierowani ze zlikwidowanych obozów w Smukale i Toruniu (wykazy) 5. Opinie polityczne (221 j.a.): właściciele gospodarstw i mieszkań przeznaczonych dla Niemców 6. Badania przynależności rasowej (6 j.a.): kierowanie rodzin do obozu w Łodzi 7. Badania przynależności narodowej (19 j.a.): oddziały w Jabłonowie, Smukale i Toruniu, zarządzenia (niemiecka lista narodowa), internowania, więźniowie obozu w Stutthofie przekazani do obozu w Potulicach, zwolnienia z obozów 8. Represje (24 j.a.): internowani w obozie w Potulicach (przekazani przez policję), podejrzani o kontakty z partyzantami, przynależność do organizacji podziemnych, internowanie (wnioski, akta poszczególnych rodzin), kontrola przesyłek 9. Zmiany w ewidencji wysiedlonych (11 j.a.): zwalnianie i urlopowanie z obozu (wnioski, praca poza obozem), zmiany w ewidencji wysiedlonych, poszukiwania osób, repatriacja Litwinów 10. Oddział Referatu Specjalnego w Jabłonowie (42 j.a.): organizacja, pracownicy, niemiecka lista narodowa (korespondencja, wnioski o wpis, przesłuchania osób) 11. Oddział Referatu Specjalnego w Smukale (2 j.a.): organizacja, pracownicy, działalność (sprawozdania) 12. Oddział Referatu Specjalnego w Toruniu (8 j.a.): organizacja, pracownicy, zatrudnianie internowanych, badania przynależności rasowej i narodowościowej

Dzieje twórcy:

Referat Specjalny Służby Bezpieczeństwa w Gdyni - Potulicach podlegał Centrali Przesiedleńczej z inspektorem policji bezpieczeństwa i SD na czele, podporządkowanemu Wyższemu Dowódcy SS i Policji. Zasadniczym zadaniem była organizacja wysiedleń (plany, nadzór) oraz selekcja narodowościowa. Referat Specjalny działał na obszarze okręgu Rzeszy Gdańsk- Prusy Zachodnie.

Daty skrajne:

1940-1945

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sonderrefarat SD Gotenhafen - Lebrechtsdorf

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

357

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

357

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.86

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.86

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Tak