Akta banków bydgoskich - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
6/107/0
Daty skrajne
1913-1929, 1935
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Bank Związkowy: zmiany statutu, deklaracje członkowskie, ewidencja członków, korespondencja 2. Bank M. Stadthagen: protokół dotyczący upadłości banku

Dzieje twórcy:

I. Niemiecki Bank Związkowy powstał na bazie utworzonego w 1874 r. Związku Kredytowego w Bydgoszczy. 7 IV 1922 r. zmieniono nazwę na Bank Związkowy - Spółdzielnia z nieograniczoną poręką. Zasadniczym celem działalności było udzielanie kredytów i pożyczek, zabezpieczanie rachunków bieżących, przyjmowanie zastawu w papierach własnościowych, przyjmowanie wpłat indywidualnych, udzielanie gwarancji. Bank Związkowy działał do marca 1940 r., gdy podpisano cesję z Niemieckim Bankiem Ludowym w Bydgoszczy. Uchwałę o połączeniu banków podjęto 4 IV 1940 r. II. Mank M. Stadthagen powstał na przełomie lat 60/70 XIX w. W 1920 r. bank przeszedł w ręce polskie. W sierpniu 1920 r. zawiązano spółkę akcyjną. Po 1925 r., wskutek błędów w polityce kredytowej, pogorszyła się kondycja banku. 8 IV 1932 r. wdrożono postępowanie upadłościowe, a 2 V 1935 r. bank ostatecznie został wykreślony z rejestru.

Daty skrajne:

1913-1929, 1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1913-1929, 1935-1935, 1942-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA