Bank Ludowy w Bydgoszczy

Sygnatura
6/110/0
Daty skrajne
1914-1939 [1943]
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły posiedzeń organów spółdzielni: Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej Banku Ludowego i Banku Przemysłowego w Bydgoszczy 2. Układy konwersyjne: wykaz dłużników 3. Listy hipoteczne

Dzieje twórcy:

Bank Ludowy Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy powstał 17 X 1924 r. w wyniku połączenia Banku Ludowego z Bankiem Przemysłowym. Do zadań banku należało, m. in.: udzielanie pożyczek, przyjmowanie wkładów pieniężnych, wydawanie przekazów i czeków, kupno i sprzedaż papierów własnościowych i obcych walut, zastępowanie czynności na rzecz Banku Polskiego i banków państwowych.

Daty skrajne:

1914-1939 [1943]

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1914-1939, 1940-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Volksbank zu Bromberg

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

226

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

226

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.75

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.75

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA