Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Bydgoszczy

Sygnatura
6/111/0
Daty skrajne
1920-1939 [1953]
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zakłady spółdzielcze, przemysłowe, handlowe, prywatni właściciele (lekarze, adwokaci, rolnicy): akta kredytowe poszczególnych pożyczkobiorców - zakładów spółdzielczych, spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, firm przemysłowych i handlowych z terenu Bydgoszczy i powiatów bydgoskiego, wyrzyskiego, żnińskiego, wnioski kredytowe, odpisy z ksiąg wieczystych, statuty spółek, bilanse zakładów, odpisy polis, z rejestru handlowego i akt notarialnych, plany finansowe, sprawozdania z działalności zakładów, podatki, rewizje 2. Akta procesowe: niespłacone pożyczki

Dzieje twórcy:

Zadaniem Oddziału Bydgoskiego Banku Związku Spółek Zarobkowych było udzielanie kredytów spółdzielniom, przedsiębiorstwom i osobom prywatnym. Jednostką nadrzędną banku bydgoskiego był Bank Związku Spółek Zarobkowych Spółka Akcyjna w Poznaniu, który kontrolował działalność oddziału bydgoskiego. Bank działał w okresie 20-lecia międzywojennego do 1939 r. Jego działalność została przerwana w okresie II wojny światowej. Oddział bydgoski działałał do 1948 r. Likwidacja Banku Związku Spółek Zarobkowych i jego oddziałów nastąpiła na mocy dekretu o reformie bankowej z 1948 r. Do likwidacji banku upoważniono Bank Gospodarstwa Krajowego.

Daty skrajne:

1920-1939 [1953]

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1939, 1953-1953.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

255

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

255

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.68

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.68

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak