Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Bydgoszczy

Sygnatura
6/112/0
Daty skrajne
[1922] 1924-1939 [1940-1959]
Liczba serii
40
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Księgi główne, bilanse, inwentury, zestawienia udzielonych pożyczek 2. Pożyczki budowlane dla indywidualnych kredytobiorców

Dzieje twórcy:

Bank Gospodarstwa Krajowego został powołany rozporządzeniem Prezydenta RP z 30 V 1924 r. Działalność rozpoczął 4 VI 1924 r. Bank był instytucją państwową. Powstał z połączenia: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Do zakresu działania banku należało: udzielanie pożyczek długoterminowych, budowlanych samorządowym instytucjom oszczędnościowym. Władzami banku byli: prezes, rada nadzorcza, dyrekcja. Oddział bydgoski działał do września 1939 r. Jego działalność reaktywowano 25 I 1945 r. Likwidacja banku nastąpiła na mocy dekretu z 21 X 1948 r. o reformie bankowej, a jego funkcje przejął powołany 1 XI 1949 r. Bank Inwestycyjny.

Daty skrajne:

[1922] 1924-1939 [1940-1959]

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1922-1922, 1924-1939, 1940-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1003

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1003

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.05

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.05

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak