Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Bydgoskiego w Bydgoszczy

Sygnatura
6/116/0
Daty skrajne
1920-1939
Liczba serii
53
Liczba skanów
0

Zawartość:

Kredytobiorcy z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (pożyczki na zakup gospodarstw lub majątków rolnych, rozwój gospodarki rolnej).

Dzieje twórcy:

Organami kasy była rada jako organ stanowiący, dyrekcja jako organ zarządzający i wykonawczy oraz komisja rewizyjna jako organ kontrolujący. Kasa była zależna od powiatowego związku samorządowego, który odpowiadał za wszelkie zobowiązania kasy. Zadaniem kasy było ułatwianie gromadzenia oszczędności, udzielanie pożyczek i kredytów, kupno i sprzedaż papierów wartościowych, przyjmowanie depozytów.

Daty skrajne:

1920-1939

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

149

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

149

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.18

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.18

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak