Komunalna Kasa Oszczędności miasta Nowego w Nowem, pow. Świecie

Sygnatura
6/119/0
Daty skrajne
1927-1935
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statut, protokoły posiedzeń zarządu kasy, księga pożyczek hipotecznych, bilans, lista członków.

Dzieje twórcy:

Organami kasy była rada jako organ stanowiący, dyrekcja jako organ zarządzający i wykonawczy oraz komisja rewizyjna jako organ kontrolujący. Kasa była zależna od powiatowego związku samorządowego, który odpowiadał za wszelkie zobowiązania kasy. Zadaniem kasy było ułatwianie gromadzenia oszczędności, udzielanie pożyczek i kredytów, kupno i sprzedaż papierów wartościowych, przyjmowanie depozytów.

Daty skrajne:

1927-1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1927-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak