Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Wyrzyskiego w Wyrzysku

Sygnatura
6/120/0
Daty skrajne
1921-1939
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta główne: statuty, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, statystyka, rewizje, odpisy posiedzeń Sejmiku Powiatowego w Wyrzysku 2. Inwentury 3. Bilanse miesięczne i roczne 4. Listy hipoteczne

Dzieje twórcy:

Organami kasy była rada jako organ stanowiący, dyrekcja jako organ zarządzający i wykonawczy oraz komisja rewizyjna jako organ kontrolujący. Kasa była zależna od powiatowego związku samorządowego, który odpowiadał za wszelkie zobowiązania kasy. Zadaniem kasy było ułatwianie gromadzenia oszczędności, udzielanie pożyczek i kredytów, kupno i sprzedaż papierów wartościowych, przyjmowanie depozytów.

Daty skrajne:

1921-1939

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

154

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

154

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.8

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA