Komunalna Kasa Oszczędności Województwa Pomorskiego w Toruniu

Sygnatura
6/121/0
Daty skrajne
1925-1939 [1945-1950]
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wydział Krajowy i Dyrekcja Pomorskiej Kasy Pożyczkowej w Toruniu: uchwały i protokoły posiedzeń, protokoły posiedzeń Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego w Toruniu 2. Organizacja Komunalnej Kasy Oszczędności Województwa Pomorskiego w Toruniu: instrukcje, regulaminy, okólniki, statut, rejestracja kasy 3. Budowa gmachu dla Komunalnej Kasy Oszczędności Województwa Pomorskiego w Toruniu: posiedzenia komitetu budowy, konkurs na projekt, plany wykonawcze, kolaudacja odbioru 4. Sprawozdania z działalności, statystyka, kontrole 5. Bilanse 6. Kredyty (banki, komunalne kasy oszczędności, samorząd miejski, powiatowy i podległe przedsiębiorstwa, instytucje wyznaniowe i stowarzyszenia, osoby prywatne): pożyczki i kredyty, układy konwersyjne 7. Likwidacja: przejęcie majątku, likwidacja długów, rekwizycja depozytów

Dzieje twórcy:

Pomorska Kasa Pożyczkowa w Toruniu rozpoczęła działalność 7 I 1927 r. Organami kasy były: rada jako organ stanowiący, dyrekcja kasy jako organ zarządzający i wykonawczy, komisja rewizyjna jako organ kontrolujący. Terenem działania kasy było województwo pomorskie. Kasa była instytucją finansową udzielającą kredytu komunalnym kasom oszczędności, bankom ludowym, związkom samorządowym i instytucjom z nimi związanym. Od września 1939 r. kasa działała pod nazwą Pommerrellische Wojewodschafts-Komunal-Sparkasse Thorn. Jej zadaniem było przeprowadzenie likwidacji zadłużeń, pożyczek i zobowiązań b. Komunalnej Kasy Województwa Pomorskiego.

Daty skrajne:

1925-1939 [1945-1950]

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1925-1939, 1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

114

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

114

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.21

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.21

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak