Archiwum Rzeszy w Gdańsku Oddział w Bydgoszczy

Sygnatura
6/127/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Finanse, rozmieszczanie zasobu, przejmowanie i scalanie akt, gromadzenie, przechowywanie, brakowanie i udostępnianie akt, pomoce archiwalne, prace naukowe, biblioteka, utrzymanie i wyposażenie budynku, przebudowa magazynów, akta osobowe.

Dzieje twórcy:

W połowie września 1939 r., decyzją niemieckich władz okupacyjnych dotychczasowe Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Bydgoszczy podporządkowano organizacyjnie Archiwum Rzeszy w Gdańsku. Najdłużej archiwum bydgoskim kierował dr Adalbert Hahn. Działalność archiwum koncentrowała się na przejmowaniu do zasobu archiwaliów z registratur polskich urzędów i archiwów prywatnych. W 1945 r. przywrócono mu status Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Bydgoszczy.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Reichsarchiv Danzig-Zweigstelle Bromberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

149

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

149

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.22

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.22

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak