Nadleśnictwo Czersk, pow. Chojnice

Sygnatura
6/134/0
Daty skrajne
1847-1919, 1933-1987
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rekwizycje, gospodarstwa leśne, plany zalesień, pobór i taksy drewna, nieszczęśliwe wypadki, kradzież drewna, pożary, mapy gospodarcze, rejestry powierzchniowe, kontrole, wnioski ochrony lasu, cięć, hodowli, pozyskania zwierzyny, melioracji. Dok. tech. - 1 j.a. (remont leśniczówki Nieżurawia).

Dzieje twórcy:

Nadleśnictwa były organem administracji leśnej. Podlegały wydziałom leśnym rejencji, od 1920 r. urzędom wojewódzkim, a od 1924 r. wyodrębnionym dyrekcjom lasów państwowych. Nadzorowały leśnictwa. Zajmowały się bezpośrednim zarządzaniem lasami państwowymi.

Daty skrajne:

1847-1919, 1933-1987

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1847-1919, 1933-1987.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Oberförsterei Czersk

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

360

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

20

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.49

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.35

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-20
spis zdawczo-odbiorczy Tak sygn. 21-358

baza danych MAPY