Nadleśnictwo Laska, pow. Chojnice

Sygnatura
6/139/0
Daty skrajne
1808-1923
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawozdania z działalności, budżety, wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, personalia.

Dzieje twórcy:

Nadleśnictwa były organem administracji leśnej. Podlegały wydziałom leśnym rejencji, od 1920 r. urzędom wojewódzkim, a od 1924 r. wyodrębnionym dyrekcjom lasów państwowych. Nadzorowały leśnictwa. Zajmowały się bezpośrednim zarządzaniem lasami państwowymi.

Daty skrajne:

1808-1923

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1923.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Oberörsterei Laske

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

186

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

186

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych MAPY