Nadleśnictwo Woziwoda, pow. Tuchola

Sygnatura
6/147/0
Daty skrajne
1806-1917, 1988-1989
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wykup gruntów, zalesienia, budowa domów mieszkalnych, budynków administracyjnych i dróg leśnych, pobór i sprzedaż drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo, łowiectwo, melioracje, dzierżawa łąk, sprawozdania z działalności, budżety, personalia, plany urządzenia gospodarstw leśnych, księgi ewidencji gruntów.

Dzieje twórcy:

Nadleśnictwa były organem administracji leśnej. Podlegały wydziałom leśnym rejencji, od 1920 r. urzędom wojewódzkim, a od 1924 r. wyodrębnionym dyrekcjom lasów państwowych. Nadzorowały leśnictwa. Zajmowały się bezpośrednim zarządzaniem lasami państwowymi.

Daty skrajne:

1806-1917, 1988-1989

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1806-1917, 1988-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Oberförsterei Schüttenwelde

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

72

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

72

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.04

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.04

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych MAPY