Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Komitet Powiatowy w Sępólnie Krajeńskim

Sygnatura
6/150/0
Daty skrajne
1924-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Pomorska Liga Obrony Powietrznej Państwa: wytyczne władz nadrzędnych, materiały propagandowe 2. Organizacja i działalność komitetu: protokoły posiedzeń, sprawozdania, wytyczne władz nadrzędnych 3. Instruktor powiatowy OPG: plany pracy, materiały propagandowe i szkoleniowe, wykazy sprzętu 4. Sprawy finansowo-budżetowe komitetu: budżety, sprawozdania finansowe komitetu i władz wojewódzkich 5. Koła gminne i szkolne: organizacja, protokoły posiedzeń, sprawozdania, szkolenia i konkursy 6. Działalność propagandowa, szkolenia: sprawozdania, programy, instrukcje, plakaty, 7. Drużyny odkażające: kursy, sprzęt 8. Budownictwo przeciwlotnicze: skrypt dla projektantów 9. Obrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa w powiecie: zarządzenia starosty 10. Fundusz im. Żwirki i Wigury 11. Kursy i ćwiczenia: programy, uczestnicy

Dzieje twórcy:

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej powstała w 1928 r. z połączenia Ligi Obrony Powietrznej Państwa z Towarzystwem Obrony Przeciwlotniczej. Na terenie powiatu sępoleńskiego do 1924 r. istniał tylko Oddział Powiatowy Pomorskiej Ligi Obrony Powietrznej Państwa, ukonstytuowany 24 V 1924 r. Organizacja popierała rozwój lotnictwa. Komitet Powiatowy LOPP w Sępólnie corocznie organizował obchody "Tygodnia Lotniczego". Towarzyszyły mu wystawy, pokazy, odczyty, projekcje filmowe oraz zbiórki finansowe na działalność ligi. W drugiej połowie lat 30. większy nacisk położono na zapoznawanie społeczeństwa z elementami obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej oraz na wyposażenie w sprzęt drużyn odkażających.

Daty skrajne:

1924-1939

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1924-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.77

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.77

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak