Państwowy Urząd Budownictwa Naziemnego w Żninie

Sygnatura
6/152/0
Daty skrajne
[1907-1919] 1920-1932
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Generalia: mapy topograficzne, sieć triangulacyjna, wycena gruntów pod zabudowę, rozbudowa miasta, spółdzielnie mieszkaniowe 2. Sprawy ogólno-administracyjne: działalność inspekcji, wykazy budów 3. Budowle kościelne: cmentarze - ewidencja poległych w I wojnie światowej i w powstaniu wielkopolskim

Dzieje twórcy:

Po odzyskaniu niepodległości utworzono Inspekcję Budowlaną w Żninie obejmującą powiaty szubiński i żniński. Do kompetencji urzędu należało techniczne opracowanie zagadnień budowlanych wszystkich urzędów administracji państwowej, z wyjątkiem zarządów wodnych, melioracyjnych, kolejowych, górniczych i wojskowych. Urząd przeprowadzał kontrolę prac na budowach państwowych. Inspekcja budowlana utrzymała się w Wielkopolsce do 1933 r.

Daty skrajne:

[1907-1919] 1920-1932

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1907-1919, 1920-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.34

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.34

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak