Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Toruniu

Sygnatura
6/154/0
Daty skrajne
1920-1939
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dyrekcja: zarządzenia, struktura organizacyjna DOKP, wykazy pracowników 2. Finanse i administracja: zarządzenia i instrukcje w sprawach finansowych, wpływy i rozchody 3. Sprawy personalne: okólniki i instrukcje w sprawach osobowych, wykazy imienne stanu zatrudnienia, listy płac 4. Zabezpieczenie i mobilizacja: instrukcje, telegramy dotyczące ewakuacji 5. Taryfy i przewozy: zarządzenia, okólniki, instrukcje, regulaminy 6. Budownictwo i modernizacja: instrukcje, konferencje, regulaminy, tabele przelotności węzłów Toruń, Działdowo, Piła, mapa dróg powiatu lipnowskiego, oszczędność i racjonalizacja

Dzieje twórcy:

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowej w Toruniu swoje kompetencje sprawowała przez wyspecjalizowane wydziały merytoryczne: Ruchu, Mechaniczny, Drogowy, Handlowo-Taryfowy, Zasobów oraz Biura: Personalne, Finansowe, Wojskowe i Prawne.

Daty skrajne:

1920-1939

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

80

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

80

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.56

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.56

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak