Podprefektury Departamentu Bydgoskiego - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
6/155/0
Daty skrajne
[1806] 1807-1815
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Podprefektura Bydgoszcz: organizacja wewnętrzna magistratu w Łabiszynie, skargi na burmistrzów łabiszyńskich II. Podprefektura Inowrocław: organizacja pospolitego ruszenia w powiecie inowrocławskim III. Podprefektura w Wałczu: proklamacje, zaburzenia w Pile

Dzieje twórcy:

Prefekt, podporządkowany bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych, był przełożonym władzy administracyjnej na podległym obszarze, z wyjątkiem spraw sądowniczych i wojskowych. Sprawował ogólny nadzór nad administracją, sprawami oświaty i nauczania, skarbowymi, policyjnymi, porządkiem i bezpieczeństwem oraz gospodarczymi i zdrowotnymi departamentu. Spory administracyjne rozstrzygał 3-osobowy organ kolegialny - rada prefekturalna. Identyczną władzę na terenie powiatu sprawował podprefekt. Działająca przy nim rada powiatowa stanowiła ciało kolegialne rozstrzygające i decydujące w sprawach zmniejszenia opłat podatkowych, przedstawiała postulaty w zakresie potrzeb powiatu. Departament Bydgoski obejmował dawne województwa: inowrocławskie, brzesko-kujawskie, chełmińskie i ziemię michałowska, część powiatów wałeckiego i kamińskiego. Dzielił się na 10 powiatów.

Daty skrajne:

[1806] 1807-1815

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1806-1806, 1807-1815, 1811-1815.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA,