Urząd Budownictwa Melioracyjnego w Bydgoszczy

Sygnatura
6/167/0
Daty skrajne
1858-1919,1920
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Generalia 2. Regulacja strumieni 3. Drenowanie gruntów 5. Nawadnianie i odwadnianie gruntów 6. Kartografiki

Dzieje twórcy:

Pierwsze inspekcje (od 1912 r. urzędy budownictwa melioracyjnego) powołano w 1856 r. Urząd Budownictwa Melioracyjnego w Bydgoszczy powołano w 1858 r. Początkowo podlegał nadprezydentowi Prowincji Poznańskiej. W 1912 r. urzędy budownictwa melioracyjnego podporządkowano prezesom rejencji. Do ich kompetencji należało: drenowanie, nawadnianie i odwadnianie gruntów, melioracja łąk i pastwisk, tworzenie spółek i związków melioracyjnych, utrzymanie urządzeń. Działał do I 1920 r., a jego kompetencje rzeczowe przejął polski Państwowy Urząd Melioracyjny w Bydgoszczy.

Daty skrajne:

1858-1919,1920

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1858-1919, 1920-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Meliorationsbauamt Bromberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

88

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

88

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.57

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.57

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA