Państwowy Urząd Melioracyjny w Bydgoszczy

Sygnatura
6/168/0
Daty skrajne
[1856-1919] 1920-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Spółki wodne, melioracyjne, drenarskie ( 55 j.a.) 2. Sprawy wodno-sporne ( 41 j.a.) 3. Obiekty hydrologiczne, młyny (5 j.a.)

Dzieje twórcy:

Po 1920 r. Urząd Budownictwa Melioracyjnego w Bydgoszczy przemianowano na Państwowy Urząd Melioracyjny. W 1936 r. zadania urzędów przejęły referaty melioracyjne w starostach. Państwowy Urząd Melioracyjny w Bydgoszczy obejmował powiaty: bydgoski, szubiński, inowrocławski i mogileński. Do zadań urzędu należało: drenowanie, nawadnianie i odwadnianie gruntów, melioracja łąk i pastwisk, zakładanie gospodarstw rybnych, opracowanie urządzeń wodnych dla młynów, propagowanie i tworzenie spółek drenarskich i wodnych.

Daty skrajne:

[1856-1919] 1920-1939

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1856-1919, 1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

111

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

111

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA