Inspekcja Wodna - Urząd Budownictwa Wodnego w Nakle, pow. Wyrzysk

Sygnatura
6/169/0
Daty skrajne
[1792] 1890-1919
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Administracja, ustawodawstwo wodne, finanse (budżety, dochody, wydatki, kredyty), majątek państwowy (nieruchomości, dzierżawy łąk), budownictwo wodne (Kanał Bydgoski, Noteć, utrzymanie dróg wodnych i urządzeń), żegluga i spław (ruch, kontrole, pomiary statków i stanu wód, badania hydrometeorologiczne), rybołówstwo (pozwolenia, dochodzenia, procesy), powodzie.

Dzieje twórcy:

Inspekcję Budownictwa Wodnego w Nakle utworzono w 1890 r. Była organem rejencji w sprawach budownictwa wodnego. Tworzyła samodzielny obwód budowlany, niezależny od podziału administracyjnego. Rola inspekcji polegała na nadzorze nad Kanałem Bydgoskim i Notecią, budową i naprawą urządzeń wodnych. Do jej kompetencji należały: nadzór w sprawach kanałowo-rzecznych i rybackich oraz administracja nad żeglugą i spławem, budowa mostów, śluz, jazów, umocnienie brzegów, pogłębianie koryta rzek. W 1911 r. zmieniono nazwę na Urząd Budownictwa Wodnego w Nakle.

Daty skrajne:

[1792] 1890-1919

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1890-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Wasserinspektion, Wasserrbauamt Nakel

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

408

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

408

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Tak
indeks rzeczowy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA; baza danych MAPY