Akta gmin powiatu szubińskiego - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
6/205/0
Daty skrajne
[1824] 1868-1937 [1943]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Listy dusz i księgi meldunkowe: 1. Wójtostwo Barcin (Augustowo, Białebłota, Dąbrówka Barcińska, Knieja) 2. Gminy: Aleksandrowo, Białeblota, Bielawy, Barcin (obszar dworski), Barcin wieś, Chraplewo, Dąbrówka Barcińska, Dąbrówka Słupska, Gąbin, Godzimierz, Jabłowo Pałac, Kania, Karolinowo, Klotyldowo, Knieja, Kołaczkowo wieś, Kornelin, Krotoszyn wieś, Krotoszyn (obszar dworski), Królikowo, Łachowo (obszar dworski), Mamlicz wieś, Mamlicz (obszar dworski), Mąkoszyn, Młodocin wieś, Młodocin (obszar dworski), Niedźwiady, Ostatkowo, Piechcin (obszar dworski), Piechcin, Piechcin Wapniarnia, Podlesie, Poniatowo, Pturek, Polętowo, Retkowo, Rzemieniewice, Sadłogoszcz, Siedliska, Smogulecka Wieś, Smolniki, Sobiejuchy, Stanisławka, Szaradowo, Szerokikamień, Szubin Cegielnia, Szubin wieś, Turzyn, Ujazd, Wapienno (Krotoszyn), Wieszki, Wilkowo (obszar dworski), Wiśniówka, Władysławowo, Wojsławiec (obszar dworski), Wolice, Wrzosy, Zalesie, Załachowo i Załachówko, Załachowo (obszar dworski), Zazdrość, Złotowo, Zamość i Swoboda, Złotowo (obszar dworski), Złotniki Nowe, Żędowo.

Dzieje twórcy:

Rozporządzenie o administracji samorządowej na szczeblu gminnym zostało wydane przez Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej 1 IV 1919 r. Utrzymano w mocy pruską ordynację gminną z 1891 r. Zmiany wprowadziło rozporządzenie Prezydenta RP z 19 I 1928 r., likwidujące dawną organizację gmin wiejskich. Utworzono wójtostwa obwodowe, które obejmowały po kilkanaście gmin wiejskich i po kilka obszarów dworskich. Wójtostwem kierował wójt mianowany przez wojewodę. Podlegały mu sprawy: porządku i bezpieczeństwa, zdrowia, opieki społecznej, bezrobocia, dróg, rolne i leśne, przemysłowe i rzemieślnicze, budowlane, pożarowe, kościelne, wojskowe oraz ewidencja ludności. Prowadzenie ewidencji ludności regulowały jeszcze przepisy pruskie. Na mocy rozporządzenia wydanego w 1837 r. kompetencje te w gminie wiejskiej wykonywał sołtys, zaś w obszarze dworskim - dziedzic. Księgi meldunkowe były kontynuowane po odzyskaniu niepodległości. Zmiany przyniosło rozporządzenie prezydenta RP z 16 III 1928 r. Zaczęto zakładać nowe księgi meldunkowe zawierające, oprócz informacji aktualnych, również dane o meldunku wcześniejszym. Wójt sprawował swą władzę przy pomocy organu samorządowego -wydziału wójtowskiego. Tworzyli go przedstawiciele gmin wiejskich i przełożeni obszarów dworskich. Ustawą z 23 III 1933 r. zniesiono gminę jednostkową, tworząc gminę zbiorową składającą się z gromad. Zlikwidowano obszary dworskie, a ich obszary włączono do gmin wiejskich. Utworzono rady gminne jako organ samorządowy stanowiąco-kontrolujący oraz zarząd z wójtem jako organ wykonawczo-zarządzający. W gminach wiejskich istniały ponadto samorządy gromadzkie, w których organem uchwalającym była rada lub zgromadzenie gromadzkie, a wykonawczym sołtys.

Daty skrajne:

[1824] 1868-1937 [1943]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1824-1824, 1868-1937, 1943-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

138

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

138

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak