Akta gminy Wyrzysk

Sygnatura
6/209/0
Daty skrajne
1930-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawozdania rachunkowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności, budownictwo, gospodarka gminna, opieka społeczna, sprawy wojskowe, pobór, sprawy osobowe.

Dzieje twórcy:

Rozporządzenie o administracji samorządowej na szczeblu gminnym zostało wydane przez Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej 1 IV 1919 r. Utrzymano w mocy pruską ordynację gminną z 1891 r. Zmiany wprowadziło rozporządzenie Prezydenta RP z 19 I 1928 r., likwidujące dawną organizację gmin wiejskich. Utworzono wójtostwa obwodowe, które obejmowały po kilkanaście gmin wiejskich i po kilka obszarów dworskich. Wójtostwem kierował wójt mianowany przez wojewodę. Podlegały mu sprawy: porządku i bezpieczeństwa, zdrowia, opieki społecznej, bezrobocia, dróg, rolne i leśne, przemysłowe i rzemieślnicze, budowlane, pożarowe, kościelne, wojskowe oraz ewidencja ludności. Prowadzenie ewidencji ludności regulowały jeszcze przepisy pruskie. Na mocy rozporządzenia wydanego w 1837 r. kompetencje te w gminie wiejskiej wykonywał sołtys, zaś w obszarze dworskim - dziedzic. Księgi meldunkowe były kontynuowane po odzyskaniu niepodległości. Zmiany przyniosło rozporządzenie prezydenta RP z 16 III 1928 r. Zaczęto zakładać nowe księgi meldunkowe zawierające, oprócz informacji aktualnych, również dane o meldunku wcześniejszym. Wójt sprawował swą władzę przy pomocy organu samorządowego -wydziału wójtowskiego. Tworzyli go przedstawiciele gmin wiejskich i przełożeni obszarów dworskich. Ustawą z 23 III 1933 r. zniesiono gminę jednostkową, tworząc gminę zbiorową składającą się z gromad. Zlikwidowano obszary dworskie, a ich obszary włączono do gmin wiejskich. Utworzono rady gminne jako organ samorządowy stanowiąco-kontrolujący oraz zarząd z wójtem jako organ wykonawczo-zarządzający. W gminach wiejskich istniały ponadto samorządy gromadzkie, w których organem uchwalającym była rada lub zgromadzenie gromadzkie, a wykonawczym sołtys. Gmina Wyrzysk liczyła 14 gromad.

Daty skrajne:

1930-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1930-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak