Akta wsi Łęgnowo, pow. Bydgoszcz

Sygnatura
6/210/0
Daty skrajne
1662-1863
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta majątkowe, umowy kupna-sprzedaży, dzierżawy, budowa dróg, sprawy sądowe, szkolne i kościelne, grunty, pomiary, gospodarze, osadnictwo „olęderskie”, kuźnia, dezercje, kontrybucje, prom przez Wisłę.

Dzieje twórcy:

Wieś położona w pradolinie Wisły. Znana z jazu walcowego zbudowanego w latach 1904-1906 jako budowla hydrotechniczna mająca duże znaczenie dla Brdy, wpadającej na tym odcinku do Wisły. Na terenach zalewowych znajdują się lasy łęgowe z dużą ilością ptactwa chronionego. Podczas prac polowych znajdowano groby skrzynkowe, charakterystyczne dla kultury pomorskiej. Od 1596 r. zaznaczyło swoją obecność osadnictwo olęderskie. Dla menonitów Polska, ciesząca się wolnością religiną, stała się terenem osadnictwa. Zwykle osiedlali się na nizinnych, podmokłych terenach, które potrafili meliorować, osuszać i uprawiać.

Daty skrajne:

1662-1863

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1662-1863.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

31

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

31

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.07

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.07

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak