Dekanat Fordoński w Fordonie, pow. Bydgoszcz

Sygnatura
6/213/0
Daty skrajne
1838-1877
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Listy dusz 2. Listy komunikantów

Dzieje twórcy:

Dekanat (wikariat rejonowy, rejon) jest jednostką organizacyjną i terytorialną w obrębie diecezji, obejmującą kilka do (10 ) parafii. Na jego czele stoi dziekan (wikariusz rejonowy, archiprezbiter), podległy biskupowi diecezjalnemu. Początki dekanatów na ziemiach polskich sięgają końca XII w. Po czasowym upadku znaczenia dekanatów pod koniec średniowiecza, reforma trydencka przyniosła odnowienie i rozwój organizacji dekanalnej. Dekanaty stały się ważnym ogniwem w administracji diecezjalnej. Dziekan był pomocnikiem biskupa, pośrednikiem między parafią a Konsystorzem Arcybiskupim. Obowiązki i prawa dziekana określało prawo powszechne i partykularne. Dziekan wizytował parafie podległego mu rejonu w sposób określony przez biskupa diecezjalnego, sprawował nadzór nad obyczajami i życiem duchowieństwa (udzielanie sakramentów, odprawianie nabożeństw, nauka wiernych, katechizacja). Dekanat wizytował raz w roku. Sprawozdanie z wizytacji przesyłano biskupowi wraz z informacjami o szczególnie poważnych przewinieniach. Niekiedy w dekanatach organizowano kongregacje dekanalne, na których wspólnie radzono o potrzebach diecezji.

Daty skrajne:

1838-1877

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1838-1877.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak