Kapituła katedralna we Włocławku

Sygnatura
6/451/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
271

Zawartość:

Akta zostały wytworzone przez pruskie władze zaborcze wskutek podjętego nadzoru nad majątkiem kościelnym i dochodami; spośród 3 j.a. jedna to odpisy dokumentów kapituły dotyczących jej dóbr., dochodów kapituły ze wsi w nowych granicach po I rozbiorze oraz kapitału ulokowanego na wsi Tarkowo i roszczeń ze strony rządu Królestwa Polskiego.

Dzieje twórcy:

We Włocławku kapituła powstała w związku z utworzeniem biskupstwa włocławskiego i umieszczeniem tam jego siedziby w latach 1161-1180, za bpa Onolda. Kapituła otrzymała własny majątek, powiększany przywilejami i nadaniami książąt kujawskich i pomorskich oraz darowiznami szlacheckimi i samych kanoników. Pierwotny majątek wspólny ulegał podziałowi na osobne prebendy. W pierwszym okresie istniało 6 prałatur. Na początku XV w. powiększono ich liczbę do 7, a w 1593 r. do 8. Ogólna liczba członków kapituły tj. prałatów i kanoników sięgnęła 28 osób w połowie XIV w. Praktycznie od początku swego istnienia kapituła posiadała archiwum gromadzące dokumenty i akta wytwarzane przez nią samą i diecezję oraz powstające w różnych urzędach diecezjalnych, w tym kancelarii biskupiej. Zmiany granic diecezji w 1818 r. i żądania władz zaborczych spowodowały uszczuplenie zasobu archiwum kapitulnego oraz pozbawienie kapituły majątku.

Daty skrajne:

1775-1822

Klasyfikacja:

instytucje wyznaniowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1775-1822.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.04

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.04

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak