Zwiazek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Hrubieszowie

Sygnatura
36/177/0
Daty skrajne
[1944]1945-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy hodowców zwierząt gospodarskich z lat 1944-1949 (sygn. 1-2); sprawy Powiatowego Komitetu Rozdziału Koni z 1948 r. (sygn. 3)

Dzieje twórcy:

Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Hrubieszowie funkcjonował w latach 1945-1957. Siedziba związku mieściła się w Hrubieszowie przy ulicy Dzierżyńskiego 11. Status prawny – stowarzyszenia i związki, samopomoc. W 1945 r. ZP ZSCH w Hrubieszowie otrzymał strukturę organizacyjną: Prezydium, Instruktorat Organizacyjno-Rolny i Kulturalno-Oświatowy. Jednostką nadrzędną był Zarząd Wojewódzki Związku Samopomocy Chłopskiej w Lublinie. Władzami oddziału powiatowego były: Powiatowy Zjazd Delegatów, Zarząd Powiatowy, Powiatowa Komisja Rewizyjna, Powiatowy Sąd Związkowy. Majątek związku stanowiły jego fundusze, ruchomości i nieruchomości jak również składały się na niego wpłaty z wpisowego, składek członkowskich, z zapisów darowizn, subwencji, wpłat spółdzielnie wiejskich i in. Celem związku był udział w reformie rolnej z dnia 6 września 1946 r., przejęcie na użytek społeczny w warunkach ustalonych przez Państwo wydzielonych z parcelacji: resztówek, zabudowań, niektórych zakładów przemysłu rolnego, narzędzi, maszyn i in. Organizował koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie produkcyjne, prowadził szkolenia i kursy dla młodzieży, pomagał w tworzeniu dziecińców, ośrodków zdrowia i poradni lekarskich.

Daty skrajne:

[1944]1945-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1949, 1944-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak