Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Chełmie

Sygnatura
36/179/0
Daty skrajne
1939-1951
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy organizacyjne z 1949 r. (sygn. 1); komunikaty wewnętrzne z lat 1946-1947, 1949-1950 (sygn. 2-29); okólniki i korespondencja z lat 1950-1951 (sygn. 30); księga ruchomości z lat 1944-1947 (sygn. 31); amortyzacja z lat 1946-1948 (sygn. 32); sprawy prawne z 1949 r. (sygn. 33); sprawy transportu z 1949 r. (sygn. 34); korespondencja handlowa z 1949 r. (sygn. 35-37); plany obrotu towarowego z lat 1946-1949 (sygn. 38-40); plany kosztów z 1949 r. (sygn. 41); plany obrotów towarowych i sprawozdania z 1950 r. (sygn. 42); zestawienia kosztów i obrotów z lat 1948-1950 (sygn. 43); księga statystyczna sprzedaży towarów z lat 1947-1949 (sygn. 44); sprawy budowlane z 1949 r. (sygn. 45); dziennik główna z 1944 r. (sygn. 46); korespondencja finansowa z lat 1949-1951 (sygn. 48); bilanse z lat 1940, 1944-1947 (sygn. 49-59, 61-62); preliminarze budżetowe, budżety z lat 1946-1947, 1949 (sygn. 60, 63, 66); kontrola wykonania preliminarza budżetowego z lat 1947-1948 (sygn. 64-65); sprawozdania bilansowe z lat 1939, 1941-1955, 1947-1950 (sygn. 67-77); sprawy rewizyjne z 1949 r. (sygn. 78); protokoły i sprawozdania ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni z lat 1945-1948 (sygn. 79); sprawozdania i protokoły lustarcyjne przedsiębiorstw wytwórczych i usługowych z lat 1949-1950 (sygn. 80); sprawy dotyczące handlu zapałczanego z lat 1945-1949 (sygn. 81); sprawy monopolu tytoniowego z lat 1946-1949 (sygn. 82); sprawy przekazania skałdnicy PZGS we Włodawie z 1948 r. (sygn. 83); sprawy likwidacji i rozliczeń z 1949 r. (sygn. 84); korespondencja i sprawozdania Komisji Likwidacyjnej CSS "Społem" z lat 1950-1951 (sygn. 85); sprawy oszczędnościowe z 1949 r. (sygn. 86); specyfikacja z 1948 r. (sygn. 87); protokoły z 1949 r. (sygn. 88); akta osobowe z lat 1945-1948 (syg. 89-129)

Dzieje twórcy:

Związek Spółdzielni Spożywców RP Oddział w Chełmie funkcjonował do 1939 r. W 1944 r. powstał „Społem” Związek Gospodarczy Spółdzielni Oddział w Chełmie. Następnie w 1948 r. powołano Centralę Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie spółdzielnia z odpowiednimi udziałami Oddział w Chełmie. W 1949 r. rozpoczęto likwidację CSS „Społem” Oddział Chełm. Likwidatorem był Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie Biuro Likwidacji placówek CSS „Społem”. Likwidacja została zakończona w 1951 r. Siedziba CSS „Społem” mieściła się w Chełmie przy ulicy Kolejowej 59. Status prawny – administracja spółdzielczości. Związek swoim zasięgiem obejmował miasto Chełm, powiat chełmski, częściowo włodawski. Organami związku były: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd, komitety członkowskie. Związek m. in. organizował i prowadził zakłady gastronomiczne, zakłady usługowe, prowadził działalność społeczno-kulturalną.

Daty skrajne:

1939-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1951, 1939-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

129

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

129

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak