"Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni RP Oddział w Hrubieszowie

Sygnatura
36/180/0
Daty skrajne
1934-1949
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy organizacyjne z lat 1944-1947 (sygn. 1-4); sprawy likwidacji Oddziału CSS "Społem" z lat 1947-1949 (sygn. 5-6); sprawy osobowe z 1947 r. (sygn. 7); kursy i konferencje z lat 1941-1944 (sygn. 8); sprawozdania z kontroli CSS "Społem" z lat 1946-1948 (sygn. 10); sprawozdania polustracyjne z lat 1940-1948 (sygn. 11-12); protokoły z obrad zjazdu delegatów z lat 1936-1947 (sygn. 13); protokoły z posiedzeń rady oddziału i rewizyjne z lat 1944-1947 (sygn. 14); protokoły narad pracowniczych z lat 1944-1947 (sygn. 15); plan sieci sklepów w powiecie lat 1940-1948 (sygn. 16); wykaz sklepów spółdzielczych z lat 1940-1948 (sygn. 17); sprawy budowlane z lat 1947-1948 (sygn. 18); sprawozdania ekspozytury w Lublinie z lat 1945-1948 (sygn. 19); komunikaty wewnętrzne z lat 1945-1946 (sygn. 20-22); sprawozdania związku rewizyjnego z 1947 r. (sygn. 23); sprawozdania "Społem" z 1938 r. (sygn. 24); statystyka spółdzielni związkowych z 1939 r. (sygn. 25); preliminarze budżetowe z lat 1934-1945 (sygn. 26-28); sprawozdania i zestawienia bilansowe z lat 1937-1948 (sygn. 29-45); cenniki, remanenty towarów z lat 1934-1937 (sygn. 46); wyciągi z księgi towarowej i magazynowej z lat 1934-1937 (sygn. 47); wykazy odbiorców i sald z lat 1935-1936 (sygn. 48); sprawozdania z obrotu napojami alkoholowymi z lat 1947-1949 (sygn. 49); wykazy składek złożonych do kasy z lat 1944-1946 (sygn. 50); dzienniki główna z lat 1945-1946 (sygn. 51-55); rejestry obrotów finansowych z lat 1944-1946 (sygn. 56-57); kontrola kosztów handlowych z lat 1943-1947 (sygn. 58-63); rejestry ruchomości z lat 1934-1943, 1947-1948 (sygn. 64-66); książki kasowe z lat 1940, 1943-1947 (sygn. 67-76); sprawozdania sekcji zaopatrzenia z lat 1941-194 (sygn. 77); rejestry dostawców i odbiorców z lat 1940, 1942, 1946-1947 (sygn. 78-81); rejestry sprzedaży wyrobów 1946-1948 (sygn. 82-85); książka sklepowa z lat 1943-1945 (sygn. 86); książki magazynowe z lat 1945, 1947 (sygn. 87-89)

Dzieje twórcy:

„Społem” Związek Spółdzielni Spożywców RP Oddział w Hrubieszowie funkcjonował w latach 1934-1940. Najprawdopodobniej w 1942 r. powołano „Społem” Centralę Handlową Spółdzielni Spożywców w Generalnym Gubernatorstwie Oddział w Hrubieszowie. W 1945 r. spółdzielnię przemianowano na „Społem” Związek Spółdzielni Spożywców RP z odpowiedzialnością udziałami w Warszawie Oddział w Hrubieszowie. We wrześniu 1945 r. postanowieniem Sądu Okręgowego w Zamościu powstał „Społem” Związek Gospodarczy Spółdzielni RP Oddział w Hrubieszowie. Siedziba spółdzielni mieściła się w Hrubieszowie. Status prawny – administracja spółdzielczości. Organami związku były: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd, komitety członkowskie. Związek m. in. organizował i prowadził zakłady gastronomiczne, zakłady usługowe, prowadził działalność społeczno-kulturalną.

Daty skrajne:

1934-1949

Klasyfikacja:

spółdzielczość

Nazwa twórcy:

Daty:

1934-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

89

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

89

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.4

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak