Okręgowe spółdzielnie mleczarskie powiatu włodawskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/182/0
Daty skrajne
1924-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

182/1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Lubelskim akta stanu prawnego spółdzielni z lat 1930-1950 (sygn. 1); protokoły rady nadzorczej i zarządu z lat 1942-1950 (sygn. 2); deklaracje przystąpienia do spółdzielni z lat 1924-1950 (sygn. 3-5); inwentarze udziałów z lat 1928-1932, 1934-1938, 1941, 1943, 1944, 1948 (sygn. 6-20); akta osobowe z lat 1930-1950 (sygn. 21); księga protokołów rewizji kasy oraz surowych bilansów z lat 1928-1935 (sygn. 22); listy polustracyjne z lat 1928-1949 (sygn. 23); budżety, plany finansowo-gospodarcze, plany produkcji z lat 1938-1958 (sygn. 24); roczne sprawozdanie rachunkowe zakładu z 1949 r. (sygn. 25); księga inwnetarzowa z lat 1924-1936 (sygn. 26); dzienniki główna z lat 1946, 1950 (sygn. 27-28); 182/2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Parczewie rachunek dłużników i wierzycieli z 1949 r. (sygn. 1); dzienniki główna z lat 1949-1950 (sygn. 2-4); 182/3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sławatyczach akta osobowe z lat 1950-1952 (sygn. 1); zalecenia polustracyjne z 1950 r. (sygn. 2); plan finansowo-gospodarczy z 1950 r. (sygn. 3); sprawozdanie i bilans 1949 r. (sygn. 4-4a); dzienniki główna z lat 1944-1946, 1949-1950 (sygn. 5-9); 182/4 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wisznicach statut, postanowienia sądu z lat 1942-1943 (sygn. 1); księga protokołów z lat 1949-1950 (sygn. 2); deklaracje członkowskie z lat 1941-1950 (sygn. 3-9); inwentarze udziałów z lat 1943-1944 (sygn. 10-13); sprawy osobowe z lat 1945-1950 (sygn. 14); korespondencja z lat 1945-1950 (sygn. 15); protokoły w sprawie rabunku mienia spółdzielni z 1945 r. (sygn. 16); protokoły i zalecenia porewizyjne z lat 1944-1950 (sygn. 17); księga ruchomości i nieruchomości z lat 1940-1950 (sygn. 18-19); sprawozdania roczne z lat 1943-1949 (sygn. 20); rozliczenie kosztów za I półrocze z 1950 r. (sygn. 21); dzienniki główna z lat 1949-1950 (sygn. 22-24); 182/5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włodawie protokoły rady nadzorczej z 1950 r. (sygn. 1); deklaracje członkowskie z 1945 r. (sygn. 2); umowa o dzierżawę lokalu z 1950 r. (sygn. 3): akta osobowe z 1950 r. (sygn. 4); dzienniki główna z lat 1944-1945, 1950 (sygn. 5-6)

Dzieje twórcy:

182/1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Lubelskim, powiat włodawski, funkcjonowała w latach 1928-1950. Siedziba spółdzielni mieściła się w mieście Ostrowie Lubelskim (w latach 30. XX w. Ostrów Siedlecki). Status prawny – spółdzielczość. Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie w Białej Podlaskiej pod nr 53. Posiadała swoje filie terenowe. Do zadań spółdzielni należała produkcja m. in. masła, mleka, maślanki. Na czele spółdzielni stało walne zgromadzenie członków spółdzielni, rada nadzorcza oraz zarząd. W 1949 r. spółdzielnia objęła swoją działalnością: gminę Tyśmienica (bez gromady Laski), gmina Ostrów Lubelski, gmina Uścimów, z gminy Dębowa Kłoda gromada Białka, z gminy Łucka powiatu lubartowskiego gromady Wólka Zabiebrzycka, wieś i kol. Brzostówka, Nowa Wieś, Kazanów i Kazanów kol. 182/2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Parczewie funkcjonowała w latach 1949-1950 (wg zachowanych akt). Siedziba spółdzielni mieściła się Parczewie. Status prawny – spółdzielczość. W 1949 r. spółdzielnia objęła swoją działalnością: gminę Parczew, gminę Dębowa Kłoda (bez gromady Białka), z gminy Krzywowierzba gromady Nietiachów, Hanów, Kodeniec, Wyhalew, Zadębie, Pachole, Lubiczyn, z gminy Opole gromada Kalinka, z gminy Tyśmienica gromada Laski, gmina Siemień z powiatu radzyńskiego, z gminy Suchowola powiatu radzyńskiego gromady: Jeziory, Żminne, Augustów i Gliniany Stok, gmina Milanów powiat radzyński (bez gromad Pieńki, Cichostów, Ogrody, Kopina), z gminy Jabłoń powiat radzyński gromady: Gęś, Kolano, Sewerynówka. 182/3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sławatyczach powiat włodawski, funkcjonowała w latach 1942-1950. Siedziba spółdzielni mieściła się Sławatyczach. Status prawny – spółdzielczość. Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Białej Podlaskiej 9 stycznia 1942 r. pod nr R.S. 391. Posiadała swoje filie terenowe. Do zadań spółdzielni należała produkcja m. in. masła, mleka, maślanki. Na czele spółdzielni stało walne zgromadzenie członków spółdzielni, rada nadzorcza oraz zarząd. 182/4 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (następnie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarsko-Jajczarska) w Wisznicach, powiat włodawski, funkcjonowała w latach 1941-1950. Siedziba spółdzielni mieściła się Wisznicach. Status prawny – spółdzielczość. Do zadań spółdzielni należała produkcja m. in. masła, mleka, maślanki. Na czele spółdzielni stało walne zgromadzenie członków spółdzielni, rada nadzorcza oraz zarząd. W 1949 r. spółdzielnia objęła swoją działalnością: gminę Wisznice, Sosnówka, Opole (bez gromady Kalinka i Sytyta), z gminy Jabłoń powiat radzyński gromady: Dawidy, Jabłoń, Kury, Pszenki, i Puchowa Góra, gmina Rososz powiat bialskopodlaski, 182/5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włodawie funkcjonowała w latach 1944-1950. Siedziba spółdzielni mieściła się we Włodawie. Status prawny – spółdzielczość. Do zadań spółdzielni należała produkcja m. in. masła, mleka, maślanki. Na czele spółdzielni stało walne zgromadzenie członków spółdzielni, rada nadzorcza oraz zarząd. W 1949 r. spółdzielnia objęła swoją działalnością: gminę Hanna (bez gromady Sławatycze), miasto Włodawa, gmina Hańsk (bez gromad: Kołacze i Lubowierz, Kulczyn Stary, Pikulanka, Granie, Kulczyn kol., Wojciechów), gmina Sobibór (bez gromad: Kniaźne, Huta, Józefów, Mszanka, Bytyń, Wola Uhruska, Nadbużanka, Stary Uhrusk, Stanisławów, Różniówka, Uhrusk, Piaski Uhruskie, Zastawie, Siedliszcze).

Daty skrajne:

1924-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1924-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

73

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

73

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak