Urząd Stanu Cywilnego Orzełek, pow. Złotów

Sygnatura
6/1612/0
Daty skrajne
1874-1935
Liczba serii
8
Liczba skanów
652

Zawartość:

Akta urodzeń z lat 1874-1918, małżeństw i zgonów z lat 1874-1935

Dzieje twórcy:

Powołany na mocy pruskiej ustawy z 9 III 1874 r., a także ustawy z 6 II 1875 r. wraz z rozporządzeniem wykonawczym z 14 II 1875 r., które wprowadziły obowiązek świeckiej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz organizację urzędów stanu cywilnego i podział na obwody w całej Rzeszy Niemieckiej. Urząd funkcjonował od 1 X 1874 r.

Daty skrajne:

1874-1935

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Wordel

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

247

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

247

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.78

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.78

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA