Spółdzielnie rolniczo-handlowe powiatu hrubieszowskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/184/0
Daty skrajne
1928-1948
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

184/1 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Rolnik" w Hrubieszowie: księga protokołów walnych zgromadzeń i posiedzeń rady nadzorczej z lat 1928-1938 (sygn. 1-2); księga protokołów zarządu z lat 1928-1932 (sygn. 3); księga rejestru członków z lat 1928-1932 (sygn. 4); wykaz członków udziałowców spółdzielni z lat 1933-1934 (sygn. 5); bilanse za lata 1931-1932, 1936-1937 z lat 1932, 1936-1937 (sygn. 6-8) 184/2 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Pług" w Hrubieszowie: akta personalne z lat 1944-1948 (sygn. 1); rejestry członków z lat 1940-1947 (sygn. 2-5); katalogi i prospekty maszyn z lat 1932-1943 (sygn. 6); książeczki udziałowców z lat 1935-1939 (sygn. 7); bilans, protokoły z posiedzeń, podania i życiorysy z lat 1944-1948 (sygn. 8); dzienniki główna z lat 1935-1927, 1940-1941, 1945-1948 (sygn. 9-37); bilanse z lat 1935-1941, 1944-1947 (sygn. 38-21); kasa samopomocy z lat 1944-1945 (sygn. 42); księga kontowa z lat 1945-1946 (sygn. 43); dział zbożowy - różne z działu z lat 1942-1947 (sygn. 44); księga towarowa zbożowa, księga magazynowa z lat 1942-1943 (sygn. 45-46); zboża kontyngentowe z 1944 r. (sygn. 47); dział towarowy - dostawcy i odbiorcy z lat 1944-1945 (sygn. 48)

Dzieje twórcy:

184/1 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik” w Hrubieszowie z odpowiedzialnością ograniczoną została założona 24 września 1928 r. Likwidacja spółdzielni rozpoczęta została 26 czerwca 1932 r. wyborem Komisji Likwidacyjnej. Prace likwidacyjne trwały co najmniej do 1937 r. Siedziba spółdzielni mieściła się w Hrubieszowie przy ulicy Cerkiewnej. Status prawny – spółdzielczość. Do władz spółdzielni należał zarząd oraz rada nadzorcza (składała się z 24 członków i 6 zastępców wybieranych spośród członków spółdzielni na walnym zgromadzeniu przez głosowanie tajne na trzy lata). W 1929 r. zmieniono statut, rada nadzorcza miała składać się z 7 członków (następnie z 9) i 3 zastępców, wybieranych przez walne zgromadzenie spośród członków spółdzielni. Członkami spółdzielni mogły być osoby zamieszkałe na terenie powiatu i powiatów sąsiednich oraz działające na tym terenie inne spółdzielnie. Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Zamościu 17 listopada 1928 r. pod nr 185. Posiadała swoje filie terenowe. Prowadziła sprzedaż nasion, maszyn i narzędzi rolniczych, pasz, nawozów sztucznych, materiałów budowlanych, materiałów opałowych oraz artykułów kolonialno-spożywczych (sól ciemna). 184/2 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Pług” w Hrubieszowie funkcjonowała co najmniej w latach 1932-1948 (wg zachowanych akt) Status prawny – spółdzielczość.

Daty skrajne:

1928-1948

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1928-1948, 1928-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

82

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

56

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 56
spis roboczy Tak 26
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 56
spis roboczy Tak 26