Zbiór fotografii Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Sygnatura
6/2233/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1514

Zawartość:

Kanał Bydgoski 1907-1913 (69 j.a.), dworzec kolejowy, widoki Bydgoszczy, wystawa przemysłowa, budynki użyteczności publicznej, portrety, zabytki w Rosji, fotografie Hindenburga, teatralia, akta zatrzymanych przez policję, sprawy sądowe, fotografie okupacyjne osób, zniszczenia, zabytki, pomniki, kościoły, uroczystości, spotkania okolicznościowe, fotografie pamiątkowe i okolicznościowe. Negatywy szklane, diapozytywy, odbitki papierowe

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1869-1997

Klasyfikacja:

zbiory i kolekcje

Nazwa twórcy:

Daty:

1869-1997.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

1812

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1749

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.59

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.29

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak