Wydział Powiatowy w Chojnicach

Sygnatura
6/176/0
Daty skrajne
[1828-1873] 1874-1920
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wydział Powiatowy: organizacja, wybory, urzędnicy, zarządzanie powiatem, sejmik powiatowy 2. Sprawy finansowe, pożyczkowe i podatkowe: statystyka, pobór podatków 3. Sprawy wodno-melioracyjne: spółki wodne i melioracyjne, tworzenie spółek regulacyjnych, osuszanie, sprawy sporne 4. Dysmembracje 5. Sprawy osadnictwa: zakładanie kolonii na gruntach rentowych 6. Sprawy zdrowotne i opieki społecznej: lekarze, akuszerki, kontrola ludności 7. Budowa dróg i szos, wykup terenów pod budowę linii kolejowych 8. Organizacje związkowe: związki zawodowe 9. Urząd stanu cywilnego: prowadzenie rejestrów 10. Sprawy gospodarcze z okresu I wojny światowej: sprawozdania z handlu i zaopatrzenia w artykuły żywnościowe

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Chojnicach został powołany na mocy ustawy z 13 XII 1872 r. Zakres kompetencji wydziału wraz z jego późniejszymi zmianami określiły kolejne akty ustawodawcze z 20 XI 1873 r., 2 IV 1878 r., 19 III 1881 r. i 28 II 1884 r. Wydział Powiatowy był ciałem kolegialnym o charakterze samorządowym, zarządzanym przez landrata jako przewodniczącego. Obok landrata w skład urzędu wchodziło 6 członków wybieranych spośród posłów do sejmiku powiatowego. Zasadniczym zadaniem wydziału było współdziałanie z landraturą w zakresie zarządzania sprawami powiatu i czuwanie nad interesami administracji państwowej, m.in. przygotowanie i realizacja decyzji sejmiku, mianowanie urzędników powiatowych, wydawanie opinii w sprawach państwowych. Tokiem spraw wydziału kierował landrat. Zwoływał i przewodniczył zebraniom, prowadził sprawy bieżące, reprezentował wydział na zewnątrz. Wydział Powiatowy w Chojnicach funkcjonował do 1920 r., tzn. przejęcia administracji przez władze polskie.

Daty skrajne:

[1828-1873] 1874-1920

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1828-1873, 1874-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuss Konitz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

813

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

813

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

magazyn. ul. Wiślana 27