Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz Miasto

Sygnatura
6/1663/0
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta urodzeń z lat 1874-1921, małżeństw i zgonów z lat 1874-1935; skorowidze urodzeń z lat 1874-1921; skorowidze małżeństw z lat 1874-1935 i zgonów z lat 1874-1933; akta zbiorowe z lat 1874-1940 [2017].

Dzieje twórcy:

Powołany na mocy pruskiej ustawy z 9 III 1874 r., a także ustawy z 6 II 1875 r. wraz z rozporządzeniem wykonawczym z 14 II 1875 r., które wprowadziły obowiązek świeckiej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz organizację urzędów stanu cywilnego i podział na obwody w całej Rzeszy Niemieckiej. Urząd funkcjonował od 1 X 1874 r. Od 1 I 1923 został włączony obwód USC Miasto II

Daty skrajne:

1874-1935 [1940, 2017]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935, 1940-1940, 2017-2017.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Bromberg-Stadt

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

1035

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1035

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

35.11

Ogółem opracowanych metrów bieżących

35.11

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak