Dyrekcja Kolejowa w Gdańsku

Sygnatura
10/1081/0
Liczba serii
63
Liczba skanów
4552

Zawartość:

Nabywanie gruntów (kupno, wywłaszczenie). Budowa torowisk. Drogi dojazdowe. Urządzenia komunalne. Mieszkania pracownicze. Przygotowanie do budowy i budowa poszczególnych odcinków linii kolejowych, między innymi Bydgoszcz Gdynia (przez Kościerzynę). Rozbudowa torów w porcie gdyńskim i w porcie gdańskim. Dokumentacja techniczna (plany, rysunki techniczne), budowy poszczególnych odcinków linii kolejowych od drugiej połowy XIX w. na całym obszarze Prowincji Prusy Zachodnie i woj. pomorskiego.

Dzieje twórcy:

Dyrekcje kolei miały kompetencje władz prowincjonalnych. Zajmowały się problematyką prawną, organizacyjną, techniczną i gospodarczo-finansową budowy i eksploatacji linii kolejowych i przewozu towarowego oraz pasażerskiego. Prowincja Prusy Zachodnie podlegała Dyrekcji Kolei w Bydgoszczy, a od 1984 r. Dyrekcji Kolei w Gdańsku. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej koleje na terytorium Wolnego Miasta Gdańska zostały przekazane pod zarząd polskich kolei państwowych. Dyrekcja kolei na cały obszar Pomorza (łącznie z Wolnym Miastem) mieściła się początkowo w Gdańsku, a od 1933 r. w Toruniu. W Gdańsku pozostało jedynie Biuro Gdańskie PKP, które zawiadywało kolejami na obszarze Wolnego Miasta.

Daty skrajne:

1840 - 1945 [-1990]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1840-1945, 1945-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Eisenbahndirektion Danzig

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7046

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6814

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

64.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

60.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak