Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni

Sygnatura
93/5/0
Daty skrajne
1945-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Ogólny ( 1945-1950), nr 1-74. Sprawozdania z działalności, ze zjazdów, protokóły z posiedzeń komisji, sprawy organizacyjne Izby, akta osobowe Wydział Przemysłowy (1945-1950), nr 75-168. Sprawozdania gospodarcze - odbudowa przemysłu, zagospodarowanie Wybrzeża, organizacja przemysłu, upaństwowienie przedsiębiorstwa, zrzeszenia przemysłowe, zarządzenia, sprawozdania, protokóły z działalności zrzeszeń, sprawy pracownicze Wydział Handlu Wewnętrznego (1945-1950), nr 169-239. Sprawozdania o sytuacji w handlu, eksport Wydział Żeglugowo-Portowy (1945-1950), nr 240-275. Odbudowa Wybrzeża, przedsiębiorstwa portowe Wydział Komunikacyjny (1945-1950), nr 276-302. Sprawozdania Komisji Komunikacyjnej, sprawy kolei, transport lotniczy, żegluga śródlądowa, transport samochodowy Wydział Zaopatrzenia (1946-1950), nr 303-321. Wydział Finansowy (1945-1951), nr 322-332. Protokoły Komisji Rewizyjno-Budżetowej, likwidacja majątku Uzupełnienie: Wydział Ogólny (1945-1951), nr 333-344. Przekazanie agend IPH, przekazanie książek i akt Wydział Handlu Sprawy personalne, protokoły z konferencji shiphandlerskich, rozliczenia budżetowe, taryfy, protokoły komisji i ekspertów. Wydzial Finansowy Komisja Taryfowa dopływ: sprawy dewizowe, wycinki prasowe (nr 345-347)

Dzieje twórcy:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni była w latach 1945-1949 jednostką koordynującą działalność prywatnego handlu i przemysłu. Jej działalność znajduje wszechstronne odbicie w materiałach przekazanych do AP w Gdańsku w latach 1957, 1961, 1967 i 1981.

Daty skrajne:

1945-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

347

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

347

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak