Łuszczarnia Ryżu w Gdyni

Sygnatura
93/8/0
Daty skrajne
/1939/ 1945-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Korespondencja z Ministerstwem Żeglugi i Handlu Zagranicznego, okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich oraz własne, ogłoszenia i zarządzenia wewnętrzne, protokoły kontroli przeprowadzanych przez Urząd Rewizyjny oraz kontroli wewnętrznych, protokoły i sprawozdania z działalności,, odpis z rejestru handlowego, wykazy pracowników, protokoły zebrań i sprawozdania koła PPR, bilanse roczne, półroczne i rachunki wyników, preliminarze budżetowe, oferty, obliczenia i kosztorysy dot. wykonania urządzeń, prac przeładunkowych oraz prac remontowych, sprawozdania roczne i miesięczne GUS, zbiorczy plan finansowy, kosztorysy i oferty na wykonanie prac remontowych, korespondencja dot. odbudowy i remontu magazynu I i II, bilans otwarcia, serwis informacyjny, ceduły giełdowe (1939-1949, sygn. 1-25).

Dzieje twórcy:

Łuszczarnia Ryżu została założona jako spółka komandytowa 22.10.1927 r. Spółka była siostrzaną firmą przedsiębiorstwa Łuszczarnie: Młyny Krakowskie Wasserberger i S-ka Spółka Komandytowa w Krakowie. Firma zajmowała się importem nieodtłuszczonego ryżu, jego odtłuszczaniem i sprzedażą. W czasie wojny wszelkie urządzenia zostały obłożone aresztem przez dowództwo niemieckiej marynarki wojennej, a całość była pod zarządem niemieckiego powiernika i wykorzystana jako młyn i kaszarnia. Zarząd niemiecki zmienił nazwę na: Mühlenwerke Gotenhafen G.m.b.H. Po wojnie Łuszczarnia Ryżu na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i porzuconych w zarządzie Ministerstwa Żeglugi i Handlu Ministerstwa . wykonywanego przez Zjednoczenie Przedsiębiorstw portowych. Do końca listopada 1945 r. trwały odbudowa i prace organizacyjne, które doprowadziły do uruchomienia produkcji w grudniu 1945 r. Przedmiotem działalności przedsiebiorstwa był wówczas przemiał zboża na zlecenie osób trzecich. Z chwilą powołania 01.05.1948 r. Polskich Zakładów Zbożowych Łuszczarnia Ryżu przeszła pod ich administrację.

Daty skrajne:

/1939/ 1945-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1939, 1945-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

25

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

25

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

APG 1098