Bank Ludowy w Sopocie

Sygnatura
93/14/0
Daty skrajne
1945-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokół Walnego Zebrania Organizacyjnego Banku, protokóły z posiedzeń rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, sprawozdania z działalności banku, protokóły z posiedzeń zarządu i walnych zgromadzeń, korespondencja w sprawach organizacyjnych, materiały dot. majątku banku, protokóły rewizji banku prowadzonych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni RP, bilanse i sprawozdania, wykonanie budżetu, plany, materiały dot. techniki bankowej, przekazanie akt do Banku Związku Spółek Zarobkowych, akta likwidacyjne (1945-1951, sygn. 1-15).

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1945-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

15

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak

APG 3064